O mně

Po ukončení studia na VŠE v Praze jsem se přestěhovala do hlavního města Řecka – Athén, kde jsem žila a pracovala deset let. Během svého pobytu v Athénách jsem pracovala pro různé řecké firmy a získala jsem tak bohaté jazykové znalosti.

V roce 2000 jsem se přestěhovala do České republiky, konkrétně do Prahy, kde jsem se začala zabývat překlady a tlumočením mezi jazykem řeckým a českým. Zpočátku jsem překládala běžné dokumenty pro různé soukromé subjekty, v roce 2005 jsem pak úspěšně vykonala státní jazykovou zkoušku překladatelskou a tlumočnickou na Státní jazykové škole v Praze a následně jsem byla městským soudem v Praze jmenována soudní tlumočnicí jazyka novořeckého.

Od roku 2005 se věnuji výhradně překladům a tlumočení v uvedené jazykové kombinaci. Příklady mé činnosti jsou uvedeny v referencích.

Můj dlouhodobý pobyt v Řecku mi umožnil dokonale se seznámit nejen se samotným jazykem, ale i s mentalitou a zvyklostmi řeckého národa. Proto Vám mohu nabídnout překlady a tlumočení na velmi dobré úrovni.

Jsem vázána slibem mlčenlivosti soudního tlumočníka.

Překlady a tlumočení

Překlady

Provádím překlady pro státní orgány, soukromé osoby i překladatelské agentury. Většinou se jedná o tyto druhy překladů:

Překlady vyhotovuji jak se soudním ověřením, tak i bez ověření. Termíny vyhotovení jsou individuální dle rozsahu zakázky a náročnosti textu, vždy však po vzájemné dohodě se zákazníkem.

Tlumočení

Certifikáty

České osvědčení

Řecké osvědčení

Profesní pojištění

Reference

 • Soudy ČR
  Obvodní soudy v Praze, Městský soud v Praze, Okresní soudy, apod.
 • Policejní ředitelství ČR
 • ABACK linguistic consulting s.r.o.
 • Agentrua EUROPE PRO
 • Agentura Sarah, s.r.o.
 • ALFA CZ Překladatelský servis
 • Alinace
 • Artlingua, a.s.
 • Aspena, s.r.o.
 • České překlady, s.r.o.
 • Global Translation, s.r.o.
 • Graficon, s.r.o.
 • Grabmüller
 • Channel Crossings
 • Ing. Josef Konečný – Interlingua service
 • ITC - Jan Žižka
 • Jazykový Institut Praha, s.r.o.
 • Mezinárodní překladatelský servis s.r.o.
 • Moudrý překlad s.r.o.
 • Orange Tree, s.r.o.
 • Právní kancelář JUDr. Pantazopoulose
 • Právní překlady, s.r.o.
 • PRESTO – PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.
 • Slůně – svět jazyků, s.r.o.
 • Skřivánek s.r.o.
 • Spěváček
 • TESLA a.s.
 • Viggen, s.r.o.
 • Vyza trans, v.o.s.

Kontakt

Ing. Ivana Avukatu

překlady a tlumočení novořeckého jazyka

+420 606 559 569

avukatu@gmail.com
avukatu@seznam.cz


- Ivana Avukatu -


- avukatu.ivana -

Urešova 1266/4
148 00 Praha 4